KARAR DÜZELTME -MEVZUAT-KARAR.

MEVZUAT-1-

İYUK HUMK HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

İYUK PARASAL SINIRLARI
DÖNEM : 01.01.2016 – 31.12.2016
Tam Yargı Davalarında Duruşma Talep Etme Sınırı:
31.670 TL. üzeri
Vergi Davalarında Duruşma Talep Etme Sınırı**
31.670 TL. üzeri
Tek Hakimle Görülebilecek Dava Sınırı:
31.670 TL. kadar
İtiraz Edilebilecek Kararlar:
31.670 TL.ye kadar
Temyiz Edilebilecek Kararlar:
31.670 TL. üzeri

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI
01.01.2016 ­ 31.12.2016
Tanıkla İspat Sınırı
2500 TL. (6100 S. K. m. 200)
Temyiz Sınırı
2190 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)
Temyizde Duruşma Sınırı
22.400 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)
Karar Düzeltme Sınırı
13.390 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)
İcra Mahkemesi Temyiz Sınırı
6310 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)